A tűzvédelmi szabályzat fontosabb tudnivalói

A tűzvédelmi szabályzat elkészítését a tűzvédelmi törvény 19. cikke egyértelműen szabályozza. A dokumentum készítésére kötelezett vállalkozásnak vagy szervezetnek a tevékenységének megkezdésétől kezdve rendelkeznie kell hatályos tűzvédelmi szabályzattal.

A tűzvédelmi szabályzat elkészítés célja

A szabályzat célja, hogy egységes keretek közé szervezze a tűzvédelmi szabályokat egy adott létesítményre vagy egy adott területen belüli területrészre vonatkozóan.

Gyakran előfordul, hogy egy létesítmény üzemeltetője vagy tulajdonosa már elkészített egy tűzvédelmi szabályzatot. Ha azonban például bérlőként a törvény szerint Önnek kell elkészítenie saját tűzvédelmi szabályzatát, akkor Önnek újra el kell készítenie a saját területére és tevékenységére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot.

A saját tűzvédelmi szabályzatnak szinkronban kell lennie a létesítmény tűzvédelmi szabályzatával, és nem tartalmazhat ellentétes utasításokat vagy ellentétes jogszabályi rendelkezéseket.

Az alábbiakban felsoroljuk, hogy pontosan milyen esetekben kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni.

 • ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak a munkában részt vevő családtagokkal együtt,
 • az általuk üzemeltetett vagy bérelt épületrész vagy épület helyiségeiben, ha a helyiségek maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy ha
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A szabályzat tartalmát a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló -30/1996 (XII. 6.) BM rendelet tartalmazza.

Eszerint a tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit
 • a tűzvédelmi szervezet feladataira, felépítésére, működésére és irányítására vonatkozó szabályokat
 • a tevékenységre és a tevékenység helyére vonatkozó tűzvédelmi szabályok és előírásokat
 • a tűzveszéllyel járó alkalmi tevékenységek végzésének írásbeli feltételeinek előzetes meghatározására és egyeztetésére jogosult munkakörök és beosztások jegyzékét
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi eszközök használatának megismertetésével és a munkavállalók tűzvédelmi képesítési követelményeivel kapcsolatos feladatokat
 • a munkavállalók által tűz vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén elvégzendő feladatokat
 • a tűzoltóság működésének és szolgáltatásainak szabályait az üzemben
 • a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet
 • az előző pontban említett esetekben a helyiségek használatának módját és a helyiségek használatáért felelős személyt a megengedett legnagyobb befogadóképességnek megfelelően
 • az elkészítő személy nevét és elérhetőségeit, az elkészítő személy aláírását, valamint az elkészítés időpontját, az elkészítő személy szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító szerv neve és címe, a dokumentum száma, a szakmai képesítés megnevezése, a kiállítás dátuma).

Egyéb fontos tudnivalók a szabályzatról

A tűzvédelmi szabályzat kidolgozására kötelezett vállalatnak vagy szervezetnek a tevékenysége megkezdésekor már rendelkeznie kell hatályos szabályzattal. Állandó próbaüzem esetén a rendelet legfeljebb hat hónapos időtartamra ideiglenes tűzvédelmi szabályzat elkészítését írja elő.

A végleges tűzvédelmi szabályzatot a próbaüzem befejezését követő 30 napon belül kell kiadni. A tűzvédelmi szabályzatot élő és naprakész formában kell vezetni, hogy minden változás a változást követő 30 napon belül megjelenjen a tűzvédelmi szabályzatban.

A tűzvédelmi szabályzat tartalmát és a változásokat a tűzvédelmi oktatás keretében meg kell ismertetni az érintettekkel. A jogszabályi követelmények időszakos változása is indokolttá teheti a tűzvédelmi szabályzat módosítását, illetve újraszövegezését.

A tűzvédelmi szabályzat tartalmát a tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell az érintettekkel, és írásban dokumentálni kell. A társasházak esetében külön tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni Tűzvédelmi szabályzat címmel.

A szabályzat elkészítése szakmai feladat, amelyet az alábbiakban ismertetünk. Ennek megfelelően tűzvédelmi szabályzatot legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet, illetve módosíthat.

9/2015 (III. 25.) BM rendelet 9/2015 (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet vagy módosíthat. Ha jogszabály magasabb szintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi szabályzat elkészítésére és módosítására magasabb szintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

EZ IS ÉRDEKELHETI: