A Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat fontossága

A nagyfeszültségű vagy erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványellenőrzése, amelyet a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ír elő, és amely szabályozza az ellenőrzés gyakoriságát. Ezért szokták tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat néven is emlegetni.

Időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Az időszakos ellenőrzés azt jelenti, hogy nem az új elektromos berendezéseket, hanem a már üzemben lévő elektromos berendezéseket vizsgáljuk. Az új berendezések első ellenőrzését nem írja elő az OCR.

Az időszakos felülvizsgálat során a villamos berendezéseket tűzvédelmi és szabványossági szempontból ellenőrizni kell. Az ellenőrzés nem a feltárt hibák kijavítására, hanem a hibák és hiányosságok megállapítására és azok osztályozására irányul.

A vizsgálat az elektromos berendezés állapotának felmérése annak megállapítására, hogy az elektromos berendezés szigetelése és állapota nem öregedett vagy romlott-e a használat során olyan mértékben, hogy az olyan veszélyt jelentene a környezetre, amely csökkentené a biztonságát.

Meg kell vizsgálni a helyiségek jellegét, hogy tűzvédelmi szempontból a tevékenységben nem történt-e változás. A villamos berendezés telepítése még mindig megfelel a telepítéskor hatályos szabványoknak. A vizsgálat eredménye fogja meghatározni, hogy az elektromos berendezés megfelelő-e, vagy karbantartásra, esetleg felújításra szorul.

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat során tisztázni kell a villamos berendezés tűzvédelmi környezetét. Ezt régebben a helyiségek tűzvédelmi osztályozásának, ma már tűzkockázati besorolásnak nevezik. Robbanásveszélyes légkörben tisztázni kell a zónaosztályozást és annak határait.

A tűzvédelmi felülvizsgálat magában foglalja azon hordozható berendezések felülvizsgálatát is, amelyek a felülvizsgálat idején nincsenek a helyszínen, de amelyekről az üzem azt állítja, hogy a technológiai folyamatokban rendszeresen használatban vannak.

Az időszakos tűzvédelmi ellenőrzések gyakorisága

Az ellenőrzés gyakoriságát a Nemzeti Tűzvédelmi Szabályzat naptári napokban határozza meg.

  • Robbanásveszélyes légkörben 3 évente
  • 6 évente minden más helyen.

Tartalmazza a felülvizsgálandó rész fizikai korlátait, hogy pontosan mire terjed ki az elektromos felülvizsgálat. Tartalmazza az elektromos berendezésnek a felülvizsgálatot követő minősítését, hogy a további használata biztonságos, és nem jelent élet- vagy tűzveszélyt a környezetre.

Azt is, hogy milyen feltételek mellett használható tovább az elektromos berendezés. Szükség van-e karbantartásra, vagy javítás vagy csere után az elektromos berendezés biztonságosan használható-e.

Meghibásodás esetén a tanúsító okiratban pontosan meg kell adni a javítás határidejét, amíg a hibát ki kell javítani, és a javítás tényét a tanúsító okirat mellékletében hitelesen rögzíteni kell. A minősítő okiratnak naptári napra lebontva tartalmaznia kell a következő tűzvédelmi felülvizsgálat elvégzésének határidejét. A minősítő okirat több példányban is kiállítható, igény esetén a minősítő okiratot elektronikus formában is rendelkezésre bocsátjuk.

EZ IS ÉRDEKELHETI: