Munkavédelmi szolgáltatások

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatás garanciával

A munkavédelem és az ezzel járó procedúra számos vállalkozás számára egy kipipálandó kötelező. De nem mindegy, hogy kire bízza ezt a feladatot. Miért? Mert nem a papír, hanem az azt kiállító cég szakértelme garantálja valójában, hogy dolgozói biztonságban végezhetik munkájukat, és a vagyontárgyaiban sem keletkezik kár. Nem utolsó sorban cége jelentős bírságoktól mentesül.

Mi az ALMÁSSY GROUP-nál nemcsak elvégezzük a ránk bízott feladatot, garanciát is vállalunk érte. Tevékenységünk alatt 220 munkahelyi baleset kivizsgálását végeztük el, és ezek közül egyetlen esetben sem talált a hatóság kifogásolni valót a munkavégzésünkben. 512 vállalkozás telephelyén végeztünk az eltelt időszakban érintés- és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot és 487 gazdasági társaság tűzoltó készülékeit vizsgáltuk felül vagy tartjuk karban.

ÚJ! Tartsa meg a munkavédelmi- tűzvédelmi oktatást online a cégvezető!

2024.01.01. – től

16. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.”

(2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pontja a következő ag) és ah) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

„ag) a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek;

 1. ah) az általános oktatási tematika”

Szerezze be tőlünk!

Munkavédelmi- tűzvédelmi oktatási tematikát ppt formátumban.

Bónuszként adunk egy tesztet amit – ha a munkavállaló – kitölt, akkor megbizonyosodik, hogy megértette.

MUNKAVÉDELEM TELJESKÖRŰEN

 • Egyedi kérésre megírjuk cége munkavédelmi szabályzatát
 • Az Ön cégére szabott munkavédelmi oktatást tartunk. A szakembereink által összeállított munkavédelmi tematika alapján Önnek, mint cége ügyvezetőjének jogában áll az újonnan felvett munkavállalókat munkavédelmi oktatásban részesíteni.
 • Felmérjük cége technikai és munkaerő állományát, és erre szabva elkészítjük a kötelezően előírt kockázatértékelést
 • Kidolgozzuk az egyéni ill. a kollektív védőeszközök juttatási rendjét
 • Munkavédelmi szempontból értékeljük a cégében alkalmazott veszélyes és nem veszélyes munkaeszközöket és elvégezzük azok szabályszerű üzembe helyezését.
 • Munkavédelmi szempontból elvégezzük a veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök öt évenkénti kötelező felülvizsgálatát.
 • Meghatározzuk az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét, menetét (milyen munkakörökben, milyen időközönként, ill. mikor kell orvosi záróvizsgálaton részt venni?)
 • Kivizsgáljuk a munkabaleseteket és szabályosan elkészítjük a bejelentő lapot
 • Figyelemmel kísérjük a munkavédelmi jogszabályok változását és ezekről értesítjük Önt.
 • Összeállítjuk a cég tevékenységéhez és létszámához igazított teljes munkavédelmi dokumentációt
 • Veszélyes anyag ill. készítmény használata esetén (még akkor is, ha csupán háztartási vegyszert alkalmaz az Ön cége) elkészítjük a kötelező kémiai kockázatbecslést, beszerezzük a kémiai kockázatbecslés elkészítéséhez szükséges biztonságtechnikai adatlapokat.
 • Kiképezzük cége elsősegélynyújtó szakemberét
 • Beszerezzük a szükséges figyelmeztető, engedélyező és tiltó tábláka

Ügyfeleink nem ismerik a bírságot

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatásunk megközelítőleg száz különböző tevékenységi körben nyújt segítséget. Működésünk alatt ügyfeleink 280 munkavédelmi ellenőrzésen estek át. Hatékonyságunkat igazolja, hogy a hatóság szerződött partnereinknél egyetlen esetben sem talált olyan szabálytalanságot, amelyért szabálysértési bírságot kellett volna kiszabnia.

Ha cégfilozófiánkat egy mondatban kellene összefoglalni, azt mondhatnánk: Mi biztosra megyünk. Ez az ügyfeleinknél tartott tűz- és munkavédelmi oktatás alaposságára, az előírt védőeszközök meglétének ellenőrzésére, a szabályok betartatására éppúgy vonatkozik, mint a saját munkánk színvonalának megőrzésére.

A munkabiztonság, munkavédelem veszélyes üzem. Az viszont nem történhet meg, hogy ügyfeleinket azért érje anyagi kár, mert az Almássy Group Kft. hibázott. A mi mulasztásunk miatt kirótt bírságokért ötven millió forintos értékhatárig szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik társaságunk. Igaz, fennállásunk óta erre még egyszer sem volt szükség.

A cége ügyeit nem tudjuk Ön helyett intézni, de a munkavédelem és balesetvédelem terheit szívesen levesszük válláról.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. Bővebb információkért nézzen körül a blogunkban.

Vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjen ajánlatot!