Munka és tűzvédelem egy vállalkozás életében

Szinte minden vállalkozás életében bizonyos fokig fontos szerepet tölt be a munka és tűzvédelem. Legyen szó munkavédelmi szabályzat készítéséről, vagy csak az éves tűzvédelmi felülvizsgálatról, mindenképpen érdemes utána nézni, hogy az adott vállalkozásra vonatkozóan mi azok a jogszabályban foglalt követelmények amelynek meg kell felelnünk.

A munka és tűzvédelem tekintetében ezek a legfontosabb teendők a legtöbb cég számára:

A Munka és tűzvédelem legfontosabb szolgáltatásai

A munka és tűzdédelem szolgáltatásai közül talán az alább lévő kettő a legfontosabb egy vállalkozás életében.

Tűzvédelmi szabályzat készítése

Az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a kimondja, hogy új, felújított, bővített vagy átalakított üzemek esetében az a munkáltató, aki:

 • Ötnél több munkavállalót foglalkoztat (a munkavégzésben résztvevő család- tagokkal együtt!)
 • Ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet
 • Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat
 • Kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Az köteles munkavédelmi szabályzatot készíteni.

Az alaprajz és a helyszín megtekintése után a fenti jogszabályoknak megfelelően elkészítjük a szabályzatot, a szükséges mellékletekkel (tűzveszélyességi osztályozás, tűzriadó terv, mentési terv, tűzoltó készülék és oltóvízforrás nyilvántartás, stb).

Munkavédelmi szabályzat készítése

A munka és tűzvédelemmel kapcsolatos következő, sok vállalkozás számára igen fontos követelmény a munkavédelmi szabályzat elkészítése. Ez a következőket foglalja magában:

A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) alapelve, hogy a munkáltató köteles betartani a munkavédelmi követelményeket, és a munkáltató határozza meg a betartás módját. Ennek megfelelően a munkáltató egyedi utasításokat és szabályzatokat adhat ki, azaz sok egyedi utasítás helyett a munkáltató a munkavédelmi követelményrendszert és eljárásokat egyetlen utasításba foglalhatja a munkavédelmi gyakorlatban kialakult formában, az ún. munkavédelmi szabályzatban.  Ennek tartalma a következőkre terjed ki:

 • A biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó követelmények végrehajtásának módját.
 • A veszélyes munkahelyek és munkaeszközök munkavédelmi célú telepítését
 • A veszélyes technológiák és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata
 • Az egyéni védőeszközök biztosításának belső szabályai
 • Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi képzés
 • A munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíció bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása.
 • A foglalkozási alkalmassági vizsgálatokra és az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokra vonatkozó rendelkezések
 • A veszélyes anyagok munkahelyi használatából eredő kockázatok jelentése és értékelése
 • A munkavállalók rákkeltő anyagoknak való kitettségének kockázatértékelése
 • A képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok előfordulása
 • A munkavállalók biológiai expozíciójának meghatározása
 • A munkavállalók munkahelyi dohányzásának korlátozása stb.
 • A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika egy helyszíni látogatást követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően készül el.

A Munka és tűzvédelem egyéb szolgáltatásai

Szintén fontos, de kevesebb vállalkozás számára létszügségű szolgáltotások.

munkavédelem

Munka és tűzvédelem kockázatértékelési és kockázatbecslési dokumentáció elkészítése

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a kimondja, hogy a már megalakult munkáltató cégnek 2002. december 31-ig el kell végeznie a kockázatértékelést és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

A kockázatértékelést és a megtett intézkedéseket indokolt esetben háromévente meg kell ismételni.

A kockázatértékelés elvégzése munkavédelmi tevékenység így a jogszabályoknak megfelelő dokumentációt helyszíni felméréssel készítjük el.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A 45/2011 (2011.12.7.) BM rendelet alapján az alábbi munkaköröket betöltő munkavállalóknak tűzvédelmi vizsgát kell tenniük.

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. A Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Tűzvédelmi és/vagy munkavédelmi oktatás

A Munka és tűzvédelem egy következő igen fontos követelménye sok vállalkozás életében, a tűzvédelmi vagy munkavédelmi oktatás.

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. §-a értelmében minden munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói és a munkahelyen dolgozó családtagjaik évente tűzvédelmi oktatásban és foglalkozáson vegyenek részt, valamint a munkaviszony megkezdése előtt tűzvédelmi ismereteket és tűzvédelmi feladatokat szerezzenek.
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a előírja, hogy a munkáltatónak oktatást kell biztosítania annak érdekében, hogy munkavállalói elsajátítsák a biztonságos, egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzés elméleti és gyakorlati szempontjait, valamint megismerjék a szükséges szabályokat és utasításokat.

A képzéseket a fenti jogszabályoknak megfelelően végezzük, és a képzési naplóban dokumentáljuk az előírt gyakorisággal és a megbeszélt időpontban.

Tűzoltó készülék és tűzoltóvízforrás nyilvántartás elkészítése

A tartalmi követelményeket a Belügyminisztérium 4/2015 (II. 27.) BM rendelet által kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) tartalmazza. Ez az úgynevezett „szemrevételezéses ellenőrzés”, amelyet negyedévente kell elvégezni és dokumentálni, a nyilvántartást pedig csatolni kell a Tűzvédelmi Szabályzathoz.

A tűzoltó készülékek nyilvántartása az üzemben tartó (tulajdonos) felelőssége. Kérésre egyedi árajánlatot küldünk.

Tűz- és munkavédelmi helyszíni szemle

Az 1993. évi XCIII. törvény 23. §-a értelmében a munkáltatónak a munkavállalót közvetlenül fenyegető veszély vagy baleset esetén a munkahely, az egyéni védőeszközök, a munkaeszközök és a technológia ellenőrzését/ellenőrzését is el kell végeznie. Az ellenőrzés elvégzése munkavédelmi tevékenység!

A 4/2015 (II. 27.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) követelményeinek való megfelelés, a feltárt hiányosságok és azok megszüntetésének módja is a helyszíni ellenőrzés során kerül feltárásra és dokumentálásra, hogy megelőzhetőek legyenek az ellenőrzés nem kívánt hatósági következményei és az esetleges bírságok.

Az ellenőrzés elvégzése tűzvédelmi tevékenység!

A jogszabályoknak megfelelően a helyszíni ellenőrzést előre egyeztetett időpontban végezzük el, a megállapításokat és a teendőket dokumentáljuk a munkáltató felé.

 

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, az MSZ 10900-70 szabvány alapján a villamos fogyasztói berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát végezzük el a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az elvégzett munkáról szabványos jelentést készítünk. Árainkat a mérési pontok száma alapján határozzuk meg, minden javítási munkára egyedi árajánlatot készítünk.

EZ IS ÉRDEKELHETI: