A tűzvédelem fogalma, avagy mi is az a tűzvédelem?

A tűzvédelem fogalma és az azokhoz kapcsolódó pontos meghatározások nem mindenki számára egyértelműek. Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a tűzvédelem és az azokhoz kapcsolódó fogalmakat és kötelezettségeket.

A tűzvédelem fogalma és mi a tűzvédelem?

A tűzvédelem részletes szabályait a tűzvédelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény tartalmazza.

Ez a törvény fogalmi szinten (4. § b) pont) rögzíti, hogy tűzvédelem alatt a tűzmegelőzést értjük, amely magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

A tűzvédelmi jogszabályok betartásának szabálytalansága vagy hiányossága esetén a 177/1999 (1999. december 8.) Korm. rendelettel módosított 116/1996 (1996. július 24.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírság szabható ki, melynek maximális összege 3.000.000 Ft.

Már tudjuk mi a tűzvédelem fogalma, de mik egy vállalkozás ezzel kapcsolatos feladatai?

A tűzvédelmi törvény értelmében a vállalkozásokra öt fő követelmény vonatkozik:

  1. Kötelesek biztosítani a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmet.
  2. Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk az általuk foglalkoztatottak számára.
  3. Tevékenységük rendes folytatása során nem jelenthetnek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre.
  4. Termékeik és szolgáltatásaik megfelelő használat esetén nem veszélyeztetik a fogyasztókat.
  5. Megteremteni a szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket a tevékenységük során esetlegesen bekövetkező tüzek és műszaki balesetek észleléséhez, jelzésére, oltására és elhárítására.

A gazdasági szereplőknek tehát a létesítmények, építmények és technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban biztosítaniuk kell a jogszabályokban és a műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások betartását, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeit.

Az üzemeltetőnek vagy tulajdonosnak e tekintetben fontos feladatai vannak, és gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a feladatokat a tűz- vagy robbanásveszély mértékétől függően megfelelő szervezet, vagy tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy segítségével teljesítsék.

Milyen konkrét intézkedésekre van szükség?

  • Stratégiát és programot kell kidolgozni a tűzvédelem irányítására, amelynek alapkövetelménye a hatályos tűzvédelmi előírások betartása. Ennek során meg kell találni az egyensúlyt a biztonságos működés és a gazdálkodó egység gazdasági és piaci érdekei között.
  • Fel kell mérni és figyelembe kell venni a működés során reálisan felmerülő tűzvédelmi és biztonsági kockázatokat.
  • A 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) szerint a legalapvetőbb tűzveszélyességi elemek értékelése kötelező feladat, amelynek legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályokba sorolása.
  • Tűzveszélyességi osztályok:

„Magas tűz- és robbanásveszély” – megnevezés: „A”

„Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – „B” jelölés.

„Gyúlékony és robbanásveszélyes” – „C” jelöléssel.

„Mérsékelten tűzveszélyes” – „D” jelöléssel.

„Nem tűzveszélyes” – „E” jelöléssel).

A gazdálkodóknak amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ötven főnél nagyobb befogadóképességű létesítményt üzemeltetnek, illetve fokozott tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén, valamint kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelyhez a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben Tűzriadó Tervet kell mellékelni.

A helyiségek bejáratánál jól látható helyen piktogramokat, a tűz- és robbanásveszélyre figyelmeztető táblákat és feliratokat, valamint a vonatkozó előírásokat és tiltó rendelkezéseket kell elhelyezni. A létesítményben vagy helyiségben csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolók funkcióját és feszültségkategóriáját, valamint a be- és kikapcsolás helyét kitörölhetetlen jelzésekkel kell feltüntetni. A főkapcsolóra is vonatkoznak ezek a követelmények.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy munkavállalói és a munkavégzésben részt vevő családtagjaik tűzvédelmi oktatásban és rendszeres továbbképzésben részesüljenek. Ezen felül arról, hogy munkakezdésük előtt a munkakörükkel és tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket szerezzenek, és tűz esetén ismerjék feladataikat.

EZ IS ÉRDEKELHETI: