Munkavédelmi oktatás dokumentálása

A munkavédelmi oktatás dokumentálása, ezen belül az egészségvédelmi és biztonsági dokumentáció elvégzése és pontos tudnivalói igen sarkallatosak. Alábbi cikkünkben megnézzük melyek ennek részletei.

A munkavédelmi oktatás dokumentálása

A munkáltatóknak nem kell munkavédelmi szabályzatot készíteniük, mert az alábbi követelményeket más dokumentumokban is szabályozhatják:

  • Munkavédelmi képzés a foglalkoztatáskor, ellenőrizhető (pl. képzési naplóban) és éves képzés a munkavállalók számára.
  • A munkavállalók munkavédelmi képzésének témái,
  • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok és a veszélyeztetett csoportok foglalkoztatására vonatkozó előírások,
  • Az egyéni védőeszközök biztosításának szabályai,
  • Egyéb dokumentáció, mint például a veszélyes gépek és berendezések üzembe helyezésének dokumentációja.

Természetesen a fenti követelmények egyetlen dokumentumban, a munkavédelmi szabályzatban is összefoglalhatók. Ezen dokumentumok elkészítése munkavédelmi és munkaegészségügyi tevékenységnek minősül.

Ezért a munkavédelmi oktatás dokumentálása szakképzett szakembereket igényel, kivéve a munkavédelmi és munkaegészségügyi oktatás témakörét, amelyet csak munkavédelmi és munkaegészségügyi szakember készíthet.

A munkahelyi kockázatelemzés

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) 54.§ (2), (3)

Mvt. 54.§ (3). A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. (Az indokolt esetek a jogszabályban kifejtésre kerülnek). A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

1993. XCIII tr 54. (5). Amennyiben a munkáltató nem rendelkezik (telephelyenként) munkahelyi kockázatértékeléssel 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírságot szabhatnak ki rá.

Bővebben a Munkavédelmi oktatás jogszabályról…

Ki készítheti elő a munkahelyi vagy tűzvédelmi oktatást?

Az Mvt. főszabályként – szintén nagyon helyesen – következetesen a munkáltató kifejezést használja a munkavédelem megszervezéséért felelős személyként. Ahol kötelezővé teszi szakember alkalmazását, ott következetesen azt is megfogalmazza, hogy a munkavédelmi szakembernek kell részt vennie ezekben a dolgokban, és nem a munkáltató helyett kell ezeket elvégeznie.

Konkrétan a munkavédelmi oktatással kapcsolatban az Mvt. csak azt írja elő, hogy ahol a munkáltatónak ilyen szakembert kell foglalkoztatnia, ott a tananyag előkészítésében is közreműködnie kell. Tehát nem mondja ki, hogy a munkáltató helyett tegye meg. Egyetlen olyan területet ismerek, ahol kifejezetten kimondja, hogy munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie: az emelőgépek biztonsági szabályzatát. Ez a rendelet egyébként más területeken szigorúbb, mint maga a munkavédelmi törvény, erről itt olvashat bővebben.

EZ IS ÉRDEKELHETI: