Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani

Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani? Az alábbi cikkünk segít a kérdés megválaszolásában.


Munkavédelmi oktatásunkon azok és csak azok az ismeretek szerepelnek, amelyekre alkalmazottainak a napi munkavégzéshez szüksége van, de azokat mindenképpen átadja egy tapasztalt munkavédelmi szakember. Nincs mellébeszélés. Csak hasznos információk. BŐVEBBEN >>

Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani


A munka megkezdésekor

Azaz előzetes oktatás, amelyet az első tényleges munkakezdés előtt kell megtartani.

Amikor a munkahely vagy a munkakör megváltozik

Amikor a munkavállalót áthelyezik egy másik telephelyre, akár ideiglenesen, pl. 1 napra történő helyettesítés céljából, vagy más körülmények között alkalmazzák. Ide tartoznak azok a helyzetek is, amikor az egészségvédelmi és biztonsági követelmények megváltoznak, pl. új szabványt vezetnek be vagy egy meglévőt módosítanak.

Amikor a munkaeszközt módosítják vagy új munkaeszközt helyeznek üzembe

Átképzésre van szükség, ha a munkaeszközt, amelyen a munkavállaló dolgozik, módosítják, annak összetevői vagy működése megváltozik stb. Új munkaeszköz üzembe helyezésekor a munkavállalót nemcsak a kezelési szabályokra, hanem a munkaeszköz egészségvédelmi és biztonsági követelményeire is ki kell oktatni.

Szükség szerint időszakonként

A megszerzett ismeretek idővel elhalványulnak és elfelejtődnek. Ezért időről időre, ismétlődő képzés keretében fel kell eleveníteni őket. Ez a képzés egyben lehetőség arra is, hogy az érintett munkavállalók figyelmét felhívjuk az elmúlt időszak eseményeire és tapasztalataira a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén.

Rendkívüli képzés

Rendkívüli oktatást kell tartani, ha a munkáltató telephelyén súlyos munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés vagy a munkavállaló életét vagy egészségét veszélyeztető esemény történt, amely a munkavállalók egy meghatározott csoportja számára a munkakörükből vagy tevékenységükből adódóan tanulságul szolgálhat.

A képzés történhet egyénileg vagy csoportosan. Biztosítani kell, hogy a speciális képzés során az ismereteket elsajátítsák.

Gyakorlati képzés

A gyakorlati képzés célja, hogy elősegítse és biztosítsa a munkavédelemmel kapcsolatos elméleti ismeretek gyakorlását és következetes alkalmazását.

A gyakorlati munkavédelmi képzést általában az egyes munkaterületek vezetője készíti elő, figyelembe véve a munkakört és a foglalkozás vagy terület sajátosságait.


A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi oktatásra vonatkozó jogszabályok

Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Munkavédelmi oktatási napló minta letöltés itt:

Napló letöltése (PDF)

EZ IS ÉRDEKELHETI: