A munkavédelmi oktatás szabályai

Ebben a cikkünkben a munkavédelmi oktatás szabályai és háttérinformációit boncolgatjuk. Vágjunk is bele! Még ha csak egy alkalmazottja van is, a munkaügyi felügyelőség máris ellenőrizheti. A hivatal szerint nem csak a munkavállaló munkáját és teljesítményét kell ellenőriznünk, hanem a teljes munkaideje alatt felelősséggel tartozunk érte.

Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy hanyagságból bekövetkező munkahelyi balesetért teljes mértékben a vállalatot lehet felelőssé tenni, különösen, ha a munkavállalók nem részesültek munkavédelmi oktatásban. Munkáltatóként kötelesek vagyunk olyan időközönként és megfelelő tartalommal munkavédelmi oktatást tartani, amely biztosítja, hogy munkavállalóink a biztonságos és egészséges munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítsák.

Emellett a munkaviszonyuk alatt végig ismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást a rendes munkaidőben kell tartani, és szükség szerint rendszeresen meg kell ismételni, figyelembe véve a megváltozott vagy új kockázatokat és megelőző intézkedéseket.

A munkavédelmi oktatás szabályai

A képzés elvégzését írásban kell rögzíteni, feltüntetve a tárgyat és a résztvevők aláírásával. A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény szerint a munkavállalók nem lehetnek önálló vállalkozók mindaddig, amíg nem szereztek munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ismereteket. Ezért téves az a következtetés, hogy a munkavállaló addig dolgozhat, amíg nem részesült munkavédelmi képzésben, feltéve, hogy felügyelet mellett dolgozik.

 • Egyrészt a törvény egyértelműen kimondja, hogy a munkavállalónak a munkába állás időpontjában rendelkeznie kell a munkavédelmi ismeretekkel.
 • Másrészt a munkavédelmi ismeretek elsajátítása nem mindig azonos a képzés egyszerű elvégzésével.

A munkavédelmi képzéssel összefüggésben a munkáltató felelőssége az is, hogy a munkavállaló elsajátítsa a képzés során megszerzett ismereteket és készségeket. Ebből legfeljebb az következik, hogy a munkavállaló a képzést követően munkába állhat, de amíg a munkáltató nem győződik meg arról, hogy a munkavállaló elsajátította a munkavédelmi ismereteket például vizsga, ellenőrzés stb. révén, addig nem végezhet önálló munkát.

A munkavédelmi képzés egyik legfontosabb szerepe a munkahelyi balesetek megelőzése, illetve ha bekövetkeznek, a munkavállaló számára a szükséges technikai háttér biztosítása a teendőkkel kapcsolatban.

Rendben, de mi minősül munkahelyi balesetnek?

Munkabalesetnek minősül az a baleset, amely a munkavállalót munkája végzése során vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül a baleset helyétől és idejétől, valamint a munkavállaló érintettségének mértékétől.

Munkabaleset akkor következik be a munkavégzés során, ha a munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéssel összefüggésben nyújtott

 • szállítás,
 • átvétel,
 • kezelés,
 • takarítás,
 • szervezett munkahelyi étkeztetés,
 • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások
 • és egyéb szolgáltatások…

…során a munkáltató által a munkavégzéssel összefüggésben nyújtott foglalkozási tevékenysége során vesz részt.

Nem minősül munkabalesetnek az a baleset, amely a sérült személy lakóhelyéről, vagy szállásáról a munkahelyére vagy a munkahelyéről a lakóhelyére történő utazás közben következik be. Kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

A súlyos munkahelyi balesetek közé tartoznak:

 • Halálos munkabalesetnek minősül az a baleset is, amelyben a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül orvosilag igazoltan a balesettel összefüggésben halt meg a sérült.
 • A magzat vagy újszülött halála, vagy az önálló életvitelre való képesség tartós károsodása.
 • Valamely érzékszerv, érzékszervi képesség vagy szaporodási képesség elvesztését vagy jelentős károsodását okozta.
  Az orvos véleménye szerint életveszélyes sérülés vagy egészségkárosodás.
 • Súlyos eltorzulás, a hüvelykujj vagy a kéz vagy láb két vagy több ujjának vagy lábujjának nagyobbik részének elvesztése és súlyosabb esetek.
 • A beszéd elvesztése vagy jelentős eltorzulás, bénulás vagy szellemi fogyatékosság.

Remélem sikerült körültekintő áttekintést nyújtani a A munkavédelmi oktatás szabályai témájában.

EZ IS ÉRDEKELHETI: