Minden amit a tűzriadó terv -el kapcsolatban tudni érdemes

A tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről szóló 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet szerint a tűzvédelmi szabályzat elkészítésére kötelezett személy vagy vállalat köteles a szabályzat mellékleteként a Tűzriadó terv elkészítését is kivitelezni.

A, tűzvédelmi terv vonatkozik a vállalat álltál üzemeltetett vagy bérlet.

 1. korlátozottan menekülni képes személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, oktatására, képzésére vagy gondozására szolgál,
 2. 50 főnél nagyobb befogadóképességű oktatási intézmény működtetésére,
 3. kollektív elhelyezésre szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészben vagy az épületben egyidejűleg több mint 300 személy tartózkodhat, vagy
 4. 20-nál több férőhelyes kereskedelmi szálláshelyekkel rendelkezik
 5. B) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
 6. 50 főnél nagyobb befogadóképességű szórakozóhely üzemeltetésére, vagy
 7. 1 000 kg-ot vagy 1 000 litert meghaladó mennyiségű A osztályba tartozó, könnyen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyag előállítására, feldolgozására vagy tárolására használják, kivéve a töltőállomások adagolóberendezéseihez csatlakoztatott technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot, amely robbanásveszélyes állapotban előfordulhat.

A Tűzriadó Terv szükséges tartalmi elemei

 • a tűzjelzés módját;
 • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
 • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a főbb veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Az épület egy részére vonatkozó tűzvédelmi vészhelyzeti terv elkészítésekor figyelembe kell venni az épület többi részére és magára az épületre vonatkozó tűzriadó tervet.

Tűzriadó terv és a gyakorlat

A tűzriadó terv végrehajtását szükség szerint, de legalább évente gyakorolni kell az érintett felekkel. Az eredményeket értékelni és írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során feltárt hibákat vagy hiányosságokat 15 napon belül ki kell javítani majd dokumentálni kell.

A tervezett gyakorlatról, valamint a gyakorlat meghirdetett időpontjának bármilyen módosításáról a gyakorlat időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a tűzvédelmi hatóságot.

Tájékoztatás

A tűzvédelmi vészhelyzeti tervet az érintett épület vagy épületrész területén állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A korábban a) pontban említett helyeken, az 50 főnél nagyobb befogadóképességű szórakozóhelyek nyilvános helyiségeiben és a szálláshelyek helyiségeiben ki kell függeszteni az alaprajzot és a kiürítési módokkal (menekülési útvonallal) és annak szöveges leírását vagy kivonatát is, amely tájékoztatást ad az érintett helyiség vagy épület biztonságos kiürítésének irányáról és módjáról.

A tájékoztatást angol és német nyelven, valamint szükség esetén más idegen nyelven is meg kell adni a külföldieknek is szánt kereskedelmi szálláshelyeken.

EZ IS ÉRDEKELHETI: