Tűzvédelmi oktatási napló jelentése és letöltése

A tűzvédelmi oktatási napló a munkahelyi tűzvédelmi oktatás nyilvántartására szolgál. Le lehet tölteni különböző oldalakról egy minta file-t például innen, vagy meg is lehet venni a 24 lapos füzetet online például innen.

Tűzvédelmi oktatási napló bővebben

A vállalatok, intézmények és egyéb létesítmények törvényileg kötelesek tűzvédelmi oktatást és tájékoztatást nyújtani. Ennek megfelelően a munkahely vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók a munkába állás előtt elsajátítsák a munkájukkal kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, és ezeket az ismereteket naprakészen tartsák.

Azok, akik nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges ismeretekkel, nem foglalkoztathatók az adott munkakörben (lásd 1996. Évi 31. Törvény 22. § 4. Bekezdés). A képzés célja annak biztosítása, hogy mindenki rendelkezzen az adott munkakörhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel és gyakorlattal, valamint ezen ismeretek és gyakorlat frissítése és naprakészen tartása.

Az oktatásnak feltétlenül ki kell terjednie a következőkre:

  • A tűzvédelmi előírásokra, a tűzriadó tervre,
  • a mentési és jelzési feladatokat (tűzjelzés, riasztás, oktatás, tűzoltó készülékek és berendezések használata),
  • a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegésének következményeit.

Az új munkavállalóknak a munkába állás előtt, illetve az új munkakört betöltő munkavállalóknak (ha az új munkakör magasabb szintű tűzvédelmi ismereteket igényel) a munkába álláskor tűzvédelmi oktatást kell tartani.  Az ismétlődő képzés célja a tűzvédelmi ismeretek frissítése és az új vagy megváltozott tűzvédelmi követelmények elsajátítása.

Az ismétlődő oktatás gyakoriságát a munkahely kockázati osztályának megfelelően kell megválasztani, de legalább évente egyszer.

A tűzvédelmi oktatási napló meghatározza továbbá, hogy mikor kell megismételni a tűzvédelmi oktatást, és részletezi a tűzvédelmi oktatás nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

A napló hasznos a képzés témáinak leírásában, mint például

  • az égéssel kapcsolatos ismeretek,
  • általános tűzvédelmi szabályok,
  • a tűz oltásának és mentésének ismerete,
  • a munkahelyhez kapcsolódó tűzvédelmi ismeretek,
  • egyéb alapvető ismeretek témakörök,
  • gyakorlati foglalkozások.

Az egyes témakörökre vonatkozó ismeretek megtalálhatók a hatályos tűzvédelmi szabályzatokban, szakkönyvekben, szabványokban és természetesen a tűzvédelmi szakember által összeállított tűzvédelmi szabályzatban.

A tankönyv végén található a tűzvédelmi oktatáshoz kapcsolódó előadás jegyzetelési lehetőség.

A napló tartalma az egyik oldalon a tűzvédelmi oktatás nyilvántartása, a másik oldalon pedig az oktatáson részt vevők listája (szám, név, aláírás, megjegyzés).

EZ IS ÉRDEKELHETI: