Munkavédelmi oktatási napló minta

A Munkavédelmi oktatási napló minta egyszerűen letölthető, de nézzünk mögé kicsit először… A hatályos jogszabályok értelmében minden munkavállalónak részt kell vennie az egészségügyi és biztonsági, valamint a tűzvédelmi képzésben.

A munkavédelmi képzés során a munkavállalók elsajátítják a munkájukhoz szükséges munkavédelmi ismereteket, így felkészültek a biztonságos munkavégzésre, valamint a foglalkozási megbetegedések és balesetek megelőzésére. A képzés célja a munkavállalók egészségének védelme és munkaképességük megőrzése. A munkáltató köteles a képzést a munkavédelmi képzési naplóban dokumentálni.

Mikor kell a munkavállalóknak képzést tartani?

 • A munka megkezdésekor
 • Új munkaeszközök telepítésekor
 • Munkaeszközök átalakításakor
 • A munkahely vagy a munkakör megváltoztatásakor
 • új technológia bevezetésekor
 • Egyéni védőeszközök használatakor
 • Amikor a biztonságos és egészséges munkakörülményekre vonatkozó követelmények megváltoznak

A képzést minden évben meg kell ismételni, és a képzést minden esetben be kell jegyezni a munkavédelmi képzési naplóba.

Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv minta letöltés itt:

Munkaédelmi oktatási jegyzőkönyv minta letöltése (PDF)

A munkavédelmi oktatási napló minta tartalmazza:

 • A vállalkozás neve (intézmény, létesítmény, vállalat)
 • A vállalkozás székhelyének pontos címe
 • A képzés helye
 • Időpontja
 • Időtartama
 • A képzett munkavállalók száma

Meg kell jelölni az oktatás jellegét is, amely lehet:

 • Előzetes
 • Ismételt
 • Felfrissítő képzés
 • Rendkívüli

A képzés formáját elméleti vagy gyakorlati képzés és a képzés indokait a munkavédelmi képzési naplóban kell rögzíteni. A kockázatértékelés követelményei is indokolhatják a képzés szükségességét.

A munkavédelmi képzési napló tartalmazza a képzés tárgyát is, amely általában a következő témakörökre terjed ki:

 • A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályok felépítése és szervezése
 • A jogszabályok felépítése, a munkahely felépítése, a jogszabályok felépítése, a munkahely felépítése, a munkahely felépítése
 • A munkavédelem felépítése, szabályai és szabályai
 • A munkáltató jogai és kötelezettségei, a munkáltató szabályai, a munkavállalók jogai és kötelezettségei, a munkáltató szabályai, a jogszabályok és a munkáltató
 • A munkahelyi baleset és az üzemi baleset fogalma, valamint az ezek bekövetkezésekor teendő teendők
 • A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
 • Az orvosi vizsgálatok és az elsősegélynyújtás alapjai
 • A munkahelyi balesetek kivizsgálása
 • Az egyéni védőeszközök használata
 • A munkavállalók joga a munkavédelmi képviselő megválasztásához
 • A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • A gépek, szerszámok és berendezések biztonságos használata
 • A jelenlegi munkahelyek kockázatai
 • A kézi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok
 • Alapvető biztonsági magatartási szabályok a munkahelyen
 • Zajvédelem
 • A nemdohányzók védelme

A munkavédelmi képzési napló tartalmazza a jelenléti ívet is, azaz a résztvevők nevét, beosztását és munkakörét. A jelenléti ívet minden munkavállaló aláírásával igazolja, hogy részt vett a képzésen. Ugyanakkor a munkavédelmi képzési napló tartalmazza a képzést végző személy nevét, beosztását és aláírását is.

EZ IS ÉRDEKELHETI MÉG: