A tűzvédelmi oktatás fontosabb tudnivalói

A tűzvédelmi oktatás a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások megismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll össze.

Az 1996. évi XXXI. törvény 22. §-a értelmében a munkáltatók kötelesek évente tűzvédelmi oktatást tartani munkavállalóik és a munkavégzésben részt vevő családtagjaik számára, valamint biztosítani, hogy a munkakörükkel és tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a munkaviszonyuk megkezdése előtt elsajátítsák, és hogy tűz esetén ismerjék feladataikat.

A munkáltató nem alkalmazhat az adott tevékenységre olyan munkavállalót vagy a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki nem rendelkezik a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel vagy az előírt tűzvédelmi képesítéssel.

Az oktatást oktatási naplóban kell rögzíteni és az érintett személyek aláírásával igazolni.

Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban és a felsőoktatási intézményekben a tanterv részeként tűzvédelmi ismereteket kell oktatni. Valamint a szakirányú tanfolyamokon és továbbképzéseken általános tűzvédelmi ismereteket és speciális tárgyakhoz kapcsolódó ismereteket kell oktatni. Az oktatási intézménynek és a képzést nyújtó szervnek kell gondoskodnia a képzésről.

A tűzvédelmi oktatási tananyaga

A 9/2015 (III. 25.) BM rendelet 7. §-a alapján az ötnél több munkavállalót a munkába bevont családtagokkal együtt foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetében, ahol a rendelet előírja középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását, a tűzvédelmi oktatás tantervét legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

Amennyiben jogszabály magasabb szintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, abban az esetben a fentebb írt követelményeknek a megfelelés nem elengedő. Ebben az esetben a tűzvédelmi oktatást csak magasabb szintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Tűzvédelmi oktatás tartalma

  • a tűz észlelésével, jelzésével, oltásával, meneküléssel és a mentéssel kapcsolatos ismeretek
  • a tűzérzékelő vagy tűzoltó berendezések és készülékek helye és használatának módja (elméleti és gyakorlati)
  • tűz esetén követendő magatartás
  • a munkahely, a munkafolyamat, az anyagok tűzveszélyessége
  • a munkakörre vonatkozó tűzvédelmi követelmények
  • a betartandó tűzvédelmi szabályok
  • a tűzvédelmi előírások vonatkozó rendelkezései
  • a tűzriadótervben meghatározott feladatok
  • a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei

Tűzvédelmi bírság

Ha a munkáltató nem gondoskodott az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról tűzvédelmi bírság szabható ki. Ezen felül ha tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett, nem gondoskodott a tűzvédelmi szabályzatnak az új munkavállalókkal való közléséről a munkába álláskor, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap telt el, a tűzvédelmi bírság minimális összege 30 000 Ft. maximális összege 1 500 000 Ft.

Ha a munkáltató nem gondoskodott igazolható módon arról, hogy a munkavállalók a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatban, illetve az időszakos oktatást előíró határozatban meghatározott határidőn belül a munkavállalók részére a tűzvédelmi szabályzatban előírt ismétlődő tűzvédelmi oktatásban vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt időszakos tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, illetve a munkavállalók a tűzvédelmi előírásokat megismerjék, és a határidő letelte óta több mint 15 nap telt el, szintén tűzvédelmi bírság szabható ki. A tűzvédelmi bírság legkisebb összege 30 000 Ft – a tűzvédelmi bírság legmagasabb összege 1 000 000 Ft.

Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a munkakörére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, illetve a tűzjelző, tűzoltó berendezések és eszközök használatát nem ismerő munkavállalót a szükséges ismeretek elsajátításáig eltiltja tevékenységének végzésétől.

EZ IS ÉRDEKELHETI: