Munkahelyi kockázatértékelés vegyianyagokra

A munkahelyi kockázatértékelés vegyi anyagokra kiemelten fontos a munkavédelem és a dolgozók egészségének védelme szempontjából.

Az alábbiakban bemutatok egy általános folyamatot a munkahelyi kockázatértékelésre vegyi anyagok esetében:

Vegyi anyagok azonosítása

Azonosítsuk az összes olyan vegyi anyagot, amelyet a munkahelyen használnak,
beleértve:

 • a vegyszereket
 • festékeket
 • oldószereket
 • tisztítószereket stb.

Veszélyek azonosítása

Azonosítsuk a vegyi anyagok használatával járó potenciális veszélyeket.
Ez magában foglalhatja:

 • a tűz- és robbanásveszélyt
 • az irritációt vagy égési sérülést
 • a toxikus hatásokat, az allergiás reakciókat
 • a légzőrendszeri vagy bőrproblémákat stb.

Kockázatok értékelése

Értékeljük ki a kockázatokat az expozíció és a veszélyesség alapján.
Fontos szempontok:

 • a vegyi anyagok mennyisége és koncentrációja
 • a használat módja és időtartama
 • a potenciális érintkezési pontok
 • valamint a munkavállalók érzékenysége és kockázatoknak való kitettsége.

Intézkedések meghatározása

Hozzunk intézkedéseket a vegyi anyagok kockázatainak kezelése érdekében.
Ez magában foglalhatja

 • a megfelelő tárolást és címkézést
 • a személyi védőeszközök biztosítását
 • a megfelelő szellőzést és levegőminőség-monitorozást
 • valamint a megfelelő képzést és oktatást a vegyi anyagok biztonságos kezelésére.

Monitorozás és felülvizsgálat

Rendszeresen monitorozzuk a vegyi anyagokkal járó kockázatokat és a munkavállalók expozícióját.

 • Végezzünk rendszeres légzővédő, védőkesztyű vagy védőruházat cserét
 • figyeljük a munkavállalók egészségi állapotát és visszajelzéseit
 • valamint vizsgáljuk felülvizsgáljuk a kockázatértékelést időnként a változó munkakörülmények és új információk alapján.

Fontos, hogy a munkáltatók és a vezetők gondoskodjanak a megfelelő információk nyújtásáról a vegyi anyagokkal kapcsolatban, és biztosítsák a megfelelő képzést és oktatást a vegyi anyagok biztonságos kezelésére.

A munkavállalóknak pedig kötelesek betartani a megfelelő eljárásokat és előírásokat a vegyi anyagok kezelése során, valamint jelenteni az esetleges problémákat vagy kockázatokat.