Munkahelyi kockázatelemzés munkakörre

A munkakör alapú kockázatelemzés során a különböző munkakörökben fennálló potenciális veszélyek és kockázatok azonosítása és értékelése áll a középpontban.

Az alábbiakban bemutatok egy általános folyamatot a munkahelyi kockázatelemzésre munkakörök szerint.

Munkakörök azonosítása

Azonosítsuk az összes munkakört, amelyek a vállalkozásban vagy szervezetben megtalálhatók.
Ez magában foglalja:

 • az adminisztratív munkaköröket
 • az üzemeltetői munkaköröket
 • az építőipari munkaköröket
 • a technikai munkaköröket stb.

Veszélyek azonosítása

Azonosítsuk a munkakörökkel járó potenciális veszélyeket.
Ez magában foglalhatja:

 • a fizikai sérüléseket
 • a balesetek lehetőségét
 • az ergonómiai problémákat
 • a vegyi anyagokkal való érintkezést
 • a munkahelyi stresszt stb.

Kockázatok értékelése

Értékeljük ki a kockázatokat az expozíció és a veszélyesség alapján.
Fontos szempontok:

 • a munkakör jellege
 • a munkavégzés módja és körülményei
 • a munkafolyamatok
 • a környezeti tényezők
 • valamint a munkavállalók tapasztalata és képzettsége.

Intézkedések meghatározása

Hozzunk intézkedéseket a kockázatok kezelése érdekében.
Ez magában foglalhatja:

 • a munkafolyamatok és eljárások megváltoztatását
 • a védőfelszerelések és védőeszközök biztosítását
 • a képzéseket és oktatásokat a biztonságos munkavégzésre
 • valamint a rendszeres ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat.

Monitorozás és felülvizsgálat

Rendszeresen monitorozzuk a munkakörökkel járó kockázatokat és a munkavállalók biztonságát.

 • Figyeljük a munkavállalók visszajelzéseit és panaszait, valamint vizsgáljuk felülvizsgáljuk a kockázatértékelést időnként a változó munkakörülmények és új információk alapján.

Fontos, hogy a munkáltatók és a vezetők felelősséget vállaljanak a munkakörökhöz kapcsolódó kockázatokért, és gondoskodjanak a megfelelő védelmi intézkedésekről és képzésekről.

A munkavállalóknak pedig kötelesek betartani a biztonsági előírásokat, és részt venni a képzéseken a biztonságos munkavégzés érdekében.