Egyéni védőeszköz juttatási rend

A védőeszközök viselése a műszaki eszközökkel teljesen ki nem küszöbölhető veszélyek – sok esetben közvetlen életveszély – elhárítását szolgálja.

Nem mindig kényelmes, komfortos, viszont könnyebb megszokni, mint egy – a védőfelszerelés mellőzéséből eredő – súlyos sérülés következményeit egész életen át viselni.

Mikor kell a munkaadónak egyéni védőeszközt biztosítani a munkavállaló részére?
Védőeszközt akkor kell biztosítani a munkavállalók számára, ha más módon nem lehetséges megfelelő módon kiküszöbölni vagy minimalizálni a munkavállaló egészségét és biztonságát érintő kockázatokat.

Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos  vonatkozó jogszabály: 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

Mi az az egyéni védőeszköz juttatási rend/szabályzat?
Az Mvt. munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközöket:

  • meg kell határozni,
  • azokkal a munkavállalókat el kell látni,
  • használatukra ki kell oktatni
  • és használatukat meg kell követelni. 

Továbbá az egyéni védőeszköz viselését rendszeresen ellenőrizni és az ellenőrzés tényét szabályosan dokumentálni kell.

Kinek kell védőeszközt viselnie?
Az írásban meghatározott védőeszköz juttatási rendnek ki kell kiterjednie minden olyan személyre, akit a szervezett munkavégzésből származó, megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel el nem hárítható kockázatok érhetnek (diákok, munkaerő kölcsönzés keretében átengedett, illetve alkalmi munkavállalók esetében is!)

A szükséges védőeszközök meghatározása kockázatértékelést, illetve kockázatbecslést igényel!

Mikor van rá szükség?
Azoknál munkáltatóknál ahol olyan munkafolyamatok vannak, amelynél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, és a hatásos védelem zárt technológiával nem oldható meg. A kollektív műszaki védelem elsőbbségét élvez az egyéni védelemhez képest.

Mikor kötelező viselni a védőeszközt?
Az egyéni védőeszköz viselése az adott részmunkafeladat során már kötelező.

Mi történik, ha megsérül egy védőeszköz?
Azonnal cserélni kell
az egyéni védőeszközt amikor sérül, vagy védelmi képességét veszíti.

Pénzbeli juttatással nem kiváltható.

Ki vásárolja meg a védőeszközt?
Nem a munkavállalónak kell megvenni, hanem a munkaadónak kötelező átadnia munkavállaló részére, már a munkavégzés megkezdése előtt. Az átadás-átvétel tényét egy névre szóló egyéni védőeszköz nyilvántartó lapon kell rögzíteni.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie a védőeszközöknek?
Az egyéni védőeszközöknek az Európai Unióban való forgalmazásához az EK tanúsítvány megléte szükséges. Az EK tanúsítvány igazolja, hogy az egyéni védőeszköz megfelel az EU által előírt egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. Ha a munkaadó egyéni védőeszközt vásárol, mindig győződjön meg róla, hogy megkapja az adott védőeszközre az EK tanúsítványt.

Kinek kell elkészíteni a szabályzatot?
A szükséges és megfelelő védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység, munkavédelmi szakemberrel szükséges elkésszíttetni.

Kérjen árajánlatot itt.