Menü Bezárás

Munkavédelmi védőeszközök

A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni. A munkáltatónak kell biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását.

A szükséges védőeszközök típusát és mennyiségét annak alapján határozzuk meg, hogy egy adott munkakörön belül hány munkavállalót, milyen veszélyek fenyegetnek a munkavégzés során.

A veszélyeztetettek számának, a veszélyek mértékének mibenlétének mérlegelését, illetve azok bekövetkezésének valószínűségét, az úgynevezett kockázatértékelésnek kell tartalmaznia. A kockázatértékelés elkészítéséről minden munkáltatónak kötelezően gondoskodnia kell, elkészítése pedig munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. A feladattal megbízott munkabiztonsági szakember, munkája során megpróbálja a lehető legtöbb információt összegyűjteni a munkáltató tevékenységről, ezt követően pedig elvégzi a veszélyek mennyiségi és minőségi értékelést. Az értékelést követően meg kell határoznia az azonított veszélyek ellen való védekezés formáját. Itt kerül megállapításra az, hogy kiket és milyen veszélyek ellen kell megóvni egyéni védőeszközök használatának bevezetésével.

A szükséges védőeszközök mennyiségi is típus meghatározást, a védőeszközök juttatásának rendje tartalmazza. (A Munkavédelmi Szabályzat részét kell képezze.) E dokumentációt szintén a megbízott munkavédelmi szakember készíti el, illetve koordinálja.

Megbízóink részére vállaljuk:

  • egyéni védőeszközök meghatározása a munkakörök alapján
  • egyéni védőeszközök kiadásának dokumentálása
RSS