Menü Bezárás

Munkavédelmi kockázatértékelés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 1998. január 1-jétől hatályos módosítása (54.§ (2) kimondja, hogy “a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”. A kockázatértékelés egyszerűen fogalmazva egy átfogó átvilágítás, helyzetfelmérés annak megállapítására, hogy egy gazdálkodó szervezetnél milyen kockázatok fordulnak elő és ezek kikre jelentenek potenciális veszélyt illetve ezek elhárítása milyen sürgős és mennyire költséges beavatkozást igényel. A feladat azonban ennél lényegesen összetettebb, hiszen kockázat adódhat a létesítmény nem megfelelő kialakításából, szervezési hibákból, gépek, technológiák sajátosságaiból, kémiai, biológiai expozícióból, zajterhelésből, és még hosszan lehetne sorolni. Ami biztos, ahány szervezet annyiféle a kockázati lehetőségek palettája. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a kockázatok minimális szintre történő csökkentését, javítják a munkakörülményeket és beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés nem ér véget a kockázatok feltárásával. A kockázatok minimális szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedést kell hozni, az intézkedést határidőhöz kell kötni és meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt. Mindezt megfelelően dokumentálni szükséges. Ezen túlmenően a Mvt. szerint a munkáltató köteles tájékoztatni a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól a nála munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

  • az általa foglalkoztatott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt,
  • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot,
  • a munkavédelmi képviselőt vagy bizottságot.

Célunk az, hogy az Önök vállalkozása is azon szervezetek közé tartozzon, akik nem jogszabályi kényszerként, hanem céltudatosan tervezett, a cég, működési, irányítási politikájába beintegrált, költséghatékony eszköz létrehozásaként élik meg az EU csatlakozási folyamat jogharmonizációs következményeit. Ennek az oldalnak az összeállításánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a munkahelyi kockázatértékelés elvégeztetéséhez adjon útmutatót.

RSS